Start Usługi Produkty O nas Praca Sklep Kontakt English
 


 

Systemy informatyczne

Wdrożenie i utrzymanie współczesnego systemu informatycznego wymaga nie tylko ogromnej
wiedzy o komputerach, sieciach i dostępnym oprogramowaniu, ale także śledzenia trendów,
nowych propozycji, znajomości procesów biznesowych coraz częściej toczących się poza
przedsiębiorstwem, czy wreszcie obiektywnego spojrzenia na samą firmę. 

 

Akordbud-Consulting sp. z o.o. należy do firm kompleksowo podchodzących do zagadnień
związanych z systemami informatycznymi. Świadczy usługi wspierające klientów na
wszystkich etapach „życia” systemów – począwszy od projektowania, poprzez wdrażanie, po
wsparcie na etapie użytkowania.
 
Opracowania dokumentów unijnych
Akordbud-Consulting sp. z o.o. oferuje profesjonalne opracowanie Studium Wykonalności projektów infrastrukturalnych przez konsultantów, ds. funduszy strukturalnych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w opracowaniu ww. dokumentacji. Należy zauważyć, iż rzetelnie przeprowadzone Studium Wykonalności pozwoli wyeliminować błędne założenia zawarte w Projekcie jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji i jednocześnie uniknąć kłopotów na etapie realizacji.
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez jednostki samorządu lokalnego oczekiwaniom, Akordbud-Consulting sp .z o.o przygotowuje szybko i w profesjonalny sposób wnioski aplikacyjne do Programów Unijnych na lata 2007-2013
Wnioski aplikacyjne opracowywane są w oparciu o Generator Wniosków uruchomiony przez Ministerstwo Finansów na potrzeby Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK).
Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu. Określa on strategię społeczno-gospodarczą gminy. Wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy.
Lokalny program rozwoju określa nie tylko ogólne cele (jak ma to miejsce przy tworzeniu strategii), lecz konkretne zadania, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania. Poszerza to możliwości inwestycyjne, umożliwia koncentrację inwestycji, a tym samym zwiększa szybkość ich realizacji, jednocześnie zmniejszając koszty realizacji projektów.
Posiadanie dobrze opracowanego Programu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym elementem przy ubieganiu się o środki unijne dostępne w ramach progmów unijnych na lata 2007-2013.
Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego oparte jest na dialogu społecznym, polegającym na konsultowaniu go z lokalną społecznością, która bierze aktywny udział w procesie jego tworzenia i monitorowania. Odzwierciedla faktyczne potrzeby wspólnoty, wskazując jednocześnie sposoby ich zaspokojenia
Akordbud-Consulting sp. z o.o. oferuje firmom  oraz gminom profesjonalne wykonanie innych opracowań i dokumentacji związanych z inwestycją, która będzie finansowana ze środków unijnych
 
 
 
O nas
Jesteśmy zespołem dobrze wykształconych i  doświadczonych konsultantów. Wdrażamy rozwiązania biznesowe dla rosnących przedsiębiorstw. 
 Partnerzy
  

 Oferta
 
 Nasz adres
 
Akordbud-Consulting sp z o.o.
30-109 Kraków
ul.Salwatorska 14
www.akordbud.pl
biuro at akordbud.pl
tel/fax +4812-429 94 61