KONSULTING  14.05.2008  Akordbud-Consulting sp. z o.o. wykonał opracowanie dla gminy Jarosław.