15.02.2009 ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE: W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 nasza firma rozpoczęła wydawanie świadectw energetycznych