16.03.2009 KONSULTING:  Akordbud-Consulting sp. z o.o.  zakończył wykonanie opracowania audytów energetycznych dla gmin świętokrzyskich.