Start Usługi Produkty O nas Praca Sklep Kontakt English
 


 

Oferta dla samorządów
Oferujemy kompleksową obsługę procesu ubiegania się o dotacje przez samorządy:
 • Usługi doradcze na etapie przygotowywania inwestycji, wyboru wykonawcy oraz realizacji inwestycji
 • Przygotowanie planu montażu finansowego planowanej inwestycji
Przygotowanie niezbędnych dokumentów takich jak:

 

 • Studia wykonalności
 • Biznes plany
 • Raport oddziaływania na środowisko
 • Ekspertyzy i opinie
 • Strategia Rozwoju Lokalnego
 • Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych
 • Program Rewitalizacji Obszarów Poprzemysłowych
 • Program rewitalizacji Obszarów Miejskich
 • Plan Rozwoju Lokalnego
 • Strategia Społecznego Rozwoju Gminy
 • Program Ochrony Środowiska
 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
 • Opracowanie wniosków do Funduszy Strukturalnych, WFOŚiGW, Ekofunduszu i innych krajowych i zagranicznych źródeł współfinansowania inwestycji
 • Doradztwo i pomoc przy monitorowaniu, raportowaniu i rozliczaniu inwestycji


 

 
O nas
Jesteśmy zespołem dobrze wykształconych i  doświadczonych konsultantów. Wdrażamy rozwiązania biznesowe dla rosnących przedsiębiorstw.  
 Partnerzy
  

 Oferta
 
 Nasz adres
 
Akordbud-Consulting sp z o.o.
30-109 Kraków
ul.Salwatorska 14
www.akordbud.pl
biuro at akordbud.pl
tel/fax +4812-429 94 61